Facebook

Twitter

YouTube

ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Nie Pal Przy Mnie, Proszę

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany został do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest zachęcanie do niepalenia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:
Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
Omówienie problemu biernego palenia.
Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.
Program zakłada przeprowadzenie jednego spotkania warsztatowego dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla dzieci. Warsztat dla rodziców odbywa się przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi. Po prezentacji programu omawia się trzy tematy: przyczyny podejmowania prób palenia tytoniu przez dzieci i młodzież, fazy uzależnienia od tytoniu oraz skutki biernego palenia.

Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:
Co to jest zdrowie?
Od czego zależy nasze zdrowie?
Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
Nie pal przy mnie, proszę.
W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: „burzę mózgów”, krzyżówki, układanki, „narysuj i napisz”, dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

Opracowania:
Realizacja Programu Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie Pal Przy Mnie, Proszę”
Zbiorcza informacja z realizacji programu edukacji tytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w roku szkolnym 2013/2014
Program wyposażony jest w książeczkę „Nie pal przy mnie, proszę”, zawierającą scenariusze zajęć z dziećmi, a także plansze, rysunki i krzyżówki oraz „Przewodnik dla nauczycieli” zawierający między innymi scenariusz zajęć dla rodziców, wiele cennych wskazówek metodycznych dla realizatorów programu, list do rodziców, ankiety i kwestionariusze.
W roku szkolnym 2014/2015 w programie wzięło udział 49172 uczniów z klas I-III 834 szkół podstawowych oraz 19603 ich rodziców i opiekunów. Brali oni udział w pogadankach, festynach i wycieczkach.
Program został pozytywnie odebrany przez realizatorów oraz dobrze wpisał się w realizację szkolnych programów profilaktyki. Oceniono go jako dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. Podręcznik oraz scenariusze dają możliwość prowadzenia zajęć w ciekawy sposób.

Poniżej znajdują się materiały do pobrania i samodzielnego druku:
„Nie pal przy mnie, proszę” - broszura, okładka.

PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2016 r.
PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2015r.

Zbiorcza informacja z realizacji programu edukacji tytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w roku szkolnym 2014/2015

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

 Plakat   Wiosna bez pneumokokow 

×

KOMUNIKAT

Dyrektor PSSE w Koninie informuje, iż zarządzeniem nr 1/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników PSSE w Koninie

dzień 30 marca 2018 r.

jest dniem wolnym od pracy

w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r. (święto Trzech Króli przypadające w sobotę)

W przypadkach pilnych proszę dzwonić pod telefon alarmowy 509 698 188

 

UWAGA!

Sekcja Schorzeń Jelitowych Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koninie informuje, że w okresie Świąt Wielkanocnych ulegają zmianie dni przyjmowania próbek do badań:

• Próbki kału: 26 i 27 marca
• Testy do badań skuteczności sterylizacji wymagające 48h inkubacji: 26 i 27 marca
• Testy do badań skuteczności sterylizacji wymagające 24h inkubacji: 26-28 marca
• Testy do badań skuteczności sterylizacji wymagające 7 dniowej inkubacji: 26-29 marca