ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

Czyste Powietrze Wokół Nas

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.
W roku szkolnym 2014/2015 w województwie wielkopolskim działaniami objęto 32619 dzieci w wieku 5 – 6 lat ze 1008 placówek nauczania oraz 21033 ich rodziców i opiekunów.

Cele szczegółowe programu:
Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Opracowania:
Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”
Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014
Program przewiduje przeprowadzenie pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

Tytuły zajęć:
Wycieczka,
Co i dlaczego dymi?
Jak się czuję kiedy dymi papieros?
Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
Jak unikać dymu papierosowego?
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:

Metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.
W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:
wycieczka
narysuj i napisz – diagnoza wiedzy,
„burza mózgów” – dzieci mówią co dymi i dlaczego,
ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
drama – zabawa w kwiatki,
piosenka – postać smoka Dinka
zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki,
znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”Praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.
Wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.
W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” przygotowano następujące materiały (do pobrania):
broszurę ze scenariuszami zajęć dla dzieci i rodziców, plakat, kolorowankę dla dzieci, odblaski dla dzieci.

PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2016 r
PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2015r

Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” za rok szkolny 2014/2015.

Mapa strony

Mapa zagrożeń