ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Ustawa o zakazie palenia

nowy znak zakaz palenia bez dymkaNOWY WZÓR "ZAKAZ PALENIA". Do pobrania w formacie PDF


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - pobierz

Przestrzeganie ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego podczas kontroli dokonują oceny przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiektach pozostających pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrolowane są placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pracy oraz zakłady gastronomiczne. Comiesięczne wyniki kontroli przesyłane są do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mapa strony

Mapa zagrożeń