ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Antybiotykooporność: zagrożenie dla zdrowia publicznego > Więcej...

Zalecenia prof.Hryniewicz dot. karbapenemaz > Więcej...

Informacje dotyczące norowirusów > Więcej...

Informacje dotyczące rotawirusów > Więcej...

Zasady postępowania - szpitalne ognisko epidemiczne noro i rotawirus > Więcej...

Rekomendacje dot. zakażeń bakteryjnych układu nerwowego > Więcej...

Formularz zgłoszenia dot. Enterobacteriaceae prod. karbapenemazy > Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń