ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Rodzaj wykonywanych badań

Oddział Laboratoryjny PSSE w Koninie wykonuje:

  

 • badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody:
   • przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z wodociągów publicznych, lokalnych, studni przydomowych),

   • surowej ze studni wierconych,

   • butelkowanej mineralnej, źródlanej i stołowej,

   • z basenów kąpielowych i kąpielisk zorganizowanych na wodach powierzchniowych,

   • ciepłej w kierunku bakterii Legionella,

  • dla potrzeb „sztucznej nerki” (płyny dializacyjne ) w szpitalach.

 

 • badania mikrobiologiczne żywności:
  • badania wszystkich grup produktów i półproduktów spożywczych.

 

 • badania mikrobiologiczne gleby i osadów ściekowych:
  • badania bakteriologiczne i parazytologiczne – jaja pasożytów jelitowych.

 

 • badania w zakresie schorzeń jelitowych:
  • badania bakteriologiczne, parazytologiczne i skuteczności procesów sterylizacji.

Mapa strony

Mapa zagrożeń