ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

Dopalacze

Stop dopalacze          W związku z doniesieniami o nasilającym się w czasie wakacji i urlopów zainteresowaniem nowymi substancjami psychoaktwnymi wśród młodych ludzi oraz sprzedażą środków zastępczych oferowanych do obrotu przez osoby prywatne często młodociane, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie apeluje do wszystkich ,którzy w jakikolwiek sposób nabywają ”dopalacze” o nie używanie ich!
          Używanie środków zastępczych–„dopalaczy” może wiązać się z wysokim zagrożeniem dla zdrowia i  życia ludzkiego, a tym bardziej może prowadzić do uzależnienia.
       W ramach działań zapobiegawczych pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przy współudziale organów administracji samorządowej, Policji oraz Służb Celnych prowadzą nadzór nad egzekwowaniem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych na terenie powiatu konińskiego.

 

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego W Sprawie Środków Zastępczych I Nowych Substancji Psychoaktywnych > Więcej...

Errata do Raportu > Więcej...

Charakterystyka obecnego rynku narkotykowego w Polsce - prof. dr hab. Dariusz Zuba > Więcej...

Nowe substancje psychoaktywne - toksyczność, zatrucia i skutki zdrowotne ostrych intoksykacji - dr Piotr Burda > Więcej...

Nowe narkotyki w praktyce służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej - ujęcie przekrojowe - Kinga Barczuk > Więcej...

Stop dopalaczom > Czytaj...

Profilaktyka uzalażnień w szkole > Czytaj...

Szukaj porozumienia ze swoim dzickiem > Czytaj...

Raport Głównego Ispekora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych > Czytaj...

Raport w sprawie dopalaczy – nowych narkotyków > Czytaj...

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) w Europie w 2013r. w oparciu o informacje EWS EMCDDA > Czytaj...

Środki zastępcze jako analogi strukturalne substancji psychoaktywnych > Czytaj...

Kierunki modyfikacji chemicznych środków zastępczych zidentyfikowanych podczas działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej > Czytaj...

Młodzież 2013 > Czytaj...

Nowe narkotyki w Polsce - Raport Głównego Inspektora Sanitarnego > Czytaj...

Ulotka 5 dopalacze

Ulotka n 1

ulotka 8 dopalacze

Ulotka nr 2

ulotka ang dopalacze

Ulotka nr 3 (wersja ang.)

Mapa strony

Mapa zagrożeń