ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Realizacja Projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” w 2016 roku.

Projekt edukacyjny „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny“ opracowany został przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganizowali i przeprowadzili wśród wybranych grup odbiorców na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego tematyczne działania informacyjno-edukacyjne: 55 szkoleń dla 1352 uczniów szkół gimnazjalnych, 32 szkolenia dla 695 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 52 wykłady dla 1664 osób z zakładów poprawczych, ośrodków wychowawczych, szkół specjalnych, uczestników wypoczynku letniego, 12 szkoleń dla 215 dyrektorów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska szkolnego i rodziców.

zdjecie dopalacze

Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“  - punkt informacyjno – edukacyjny
w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (PSSE Konin)Na terenie województwa wielkopolskiego występuje duże zagrożenie życia i zdrowia młodzieży wynikające z dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym. Dyrektorzy szkół wykazują zainteresowanie podejmowanymi działaniami, zwłaszcza jeżeli szkolenia prowadzone są przez osoby spoza szkoły. Uczestnicy szkoleń byli zainteresowani tematyką szkolenia, aktywnie i chętnie w nich uczestniczyli. Wyniki przeprowadzonych wśród uczniów ankiet wskazują, że posiadają oni wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy, ale i fakt, że dopalacze są ogólnodostępne i łatwo je nabyć.
Część uczniów przyznaje, że miała kontakt z dopalaczami. W roku szkolnym 2017/18 Projekt będzie kontynuowany w szkołach województwa wielkopolskiego. Więcej informacji na temat „dopalaczy” można znaleźć na stronach internetowych:
www.gis.gov.pl /w zakładce Zdrowie/
www.dopalaczeinfo.pl
www.narkomania.org.pl/prawo/

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

 UWAGA!

Sekcja Schorzeń Jelitowych Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koninie informuje, ze w okresie Świąt Wielkanocnych ulegają zmianie dni przyjmowania próbek do badań:

  • Próbki kału (nosicielstwo Salmonella, Shigella) przyjmowane do 17 kwietnia
  • Próbki kału osób z podejrzeniem zakażenia ukł. pokarmowego przyjmowane do 16 kwietnia
  • Testy do badań skuteczności sterylizacji wymagające 48h inkubacji przyjmowane do 17 kwietnia
  • Testy do badań skuteczności sterylizacji wymagające 24h inkubacji przyjmowane do 18 kwietnia
  • Testy do badań skuteczności sterylizacji wymagające 7 dniowej inkubacji nie będą przyjmowane 15 kwietnia

×

Zyczenia wielkanoc

×

 UWAGA!

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

informuję, iż zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r.
dzień 2 maja 2019 r. jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy
natomiast

dzień 11 maja (sobota) jest dniem pracującym.