bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

2. Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie jest miasto Konin, natomiast obszarem jej działania miasto Konin i powiat koniński.

3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023931.

4. Statut:

  • Zarządzenie Nr 184/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie - pobierz

  • Zarządzenie Nr 321/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie – pobierz
    Statut - pobierz

5. Regulamin organizacyjny:

  • Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie - pobierz
    Regulamin - pobierz


Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 663