bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PSSE w Koninie w 2019 r.

W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

LP Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych PSSE w Koninie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności PSSE w Koninie wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
Wystąpienie pokontrolne > Pobierz...
09-10.
09.2019 r.

12, 17.
09.2019 r.
2 Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddzial Ekonomiczny

Planowanie budźetowe w 2019 roku

Wystąpienie pokontrolne > Pobierz...

08.11.2019 r.Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 13.01.2020
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 02.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 463