ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Koninie
Agnieszka Dybała-Kamińska

 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie, powołanym do ochrony zdrowia publicznego.


Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Koninie kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Koninie, przy po pomocy Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz kierowników komórek organizacyjnych wchodzących, w skład urzędu tj.:

 • Główny Księgowy – Anna Brzózka-Nowak
 • Kierownik Oddziału Laboratoryjnego – Mirosława Szymańska
 • Główny Specjalista ds. Systemu Jakości – Grzegorz Glinka
 • Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Laboratorium – Mirosława Szymańska
 • Kierownik Sekcji Epidemiologii – Anna Roszak
 • Kierownik Sekcji Higieny Żywności i Żywienia – Katarzyna Bąkowska
 • Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej – p.o. Marta Woźniak
 • Kierownik Sekcji Higieny Pracy – Grzegorz Glinka
 • Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży – Alicja Glinka
 • Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – Magdalena Żabierek
 • Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – Aneta Moralewska-Bembenek
 • Kierownik Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych Wody – Ewa Sobolewska
 • Kierownik Sekcji Badań Mikrobiologicznych Żywności, Wody i Gleby – p.o. Małgorzata Kłosowska-Płoszek
 • Kierownik Sekcji Schorzeń Jelitowych – Kamila Galemba-Maciejewska
 • Kierownik Sekcji Aparatury Specjalnej – Małgorzata Kołodziejczyk
 • Kierownik Sekcji Ekonomicznej – Elżbieta Pięciak
 • Kierownik Sekcji Administracyjnej – Ewa Juszczak
 • Kierownik Sekcji Kadr i Szkoleń – Mariola Dryjańska
 • Kierownik Sekcji Organizacji i Statystyki – Mariola Dryjańska
 • Radca Prawny – Renata Pankowska; Jarosław Głuchowski

Mapa strony

Mapa zagrożeń