ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
mgr inż. Mirosława Szymańska

Oddział Laboratoryjny
ul. Staszica 16, 62-500 Konin

telefon: (63) 246 49 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


OL niebieskaInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
OL-niebieska
Zakres akredytacji AB 648 , Certyfikat akredytacji AB 648

OL-niebieskaRodzaj wykonywanych badań 

OL-niebieskaBadania wody 

OL-niebieskaBadania żywności 

OL-niebieskaBadania gleby i osadów ściekowych 

OL-niebieskaBadania w zakresie schorzeń jelitowych (Badanie Kleszczy)

OL-niebieskaPrzyjmowanie próbek do badań 

OL-niebieskaCennik badań 

OL-niebieskaDruki - zlecenia

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Oddziale Laboratoryjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z siedzibą w: 62-500 Konin, ul. Staszica 16
NIP 665 17 43 952; REGON: 00077818800024
tel.: 63 243 90 52;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
tel.: 63 246 49 75
Na podstawie RODO oraz zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji Pan Grzegorz Glinka
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy w zakresie zleconych w laboratorium PSSE w Koninie badań
(podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), a w przypadku danych szczególnych kategorii - dodatkowo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1665, z późn. zm.).
Ponadto informuję, że w przypadku uzyskania wyników dodatnich, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) lub wyników wskazujących na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo skażenia środowiska zostaną powiadomione właściwe w danej sprawie organy określone przepisami prawa.
5 .Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, tj.: 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono postępowanie związane z celem przetwarzania danych osobowych.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.