ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Aneta Moralewska-Bembenek

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie metod zapobiegania chorobom i udzielania pierwszej pomocy,
  • koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez placówki systemu oświaty, podmioty wykonujące działalność leczniczą i inne podmioty, instytucje i organizacje,
  • wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych,
  • opracowanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów,
  • podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego,
  • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego.

Mapa strony

Mapa zagrożeń