ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Księgowy: Anna Brzózka-Nowak

Do zadań Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • organizacyjny i merytoryczny nadzór oraz kontrola nad prowadzeniem rachunkowości Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w sposób zapewniający ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem;
 • organizacyjny i merytoryczny nadzór i kontrola nad pobieraniem, odprowadzaniem i poddawaniem procesowi windykacji dochodów budżetowych zgodnie z trybem określonym w przepisach dotyczących zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych;
 • akceptacja pod względem finansowym umów zawieranych przez Powiatową Stację;
 • sporządzanie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości Powiatowej Stacji;
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych Powiatowej Stacji;
 • przeprowadzanie analizy wykonywania środków budżetowych;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • współopracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Powiatowej Stacji dotyczących spraw finansowych;
 • opracowywanie i zatwierdzanie wraz z Dyrektorem Powiatowej Stacji planów finansowych Powiatowej Stacji dotyczących wydatków i dochodów budżetowych w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym;
 • współopracowywanie planów zamówień publicznych, planów przedsięwzięć inwestycyjnych, zakupów oraz dokumentów rozliczeniowych;
 • uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawie zaciągania przez Powiatową Stację zobowiązań finansowych.

Mapa strony

Mapa zagrożeń