ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Renata Pankowska
Jarosław Głuchowski

Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy w szczególności:

  • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji,
  • informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach prawnych w działalności Powiatowej Stacji i ewentualnych skutkach tych uchybień,
  • opiniowanie projektów umów zawieranych przez Powiatową Stację,
  • nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,
  • występowanie o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądowym,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji;
  • zapewnienie zastępstwa prawnego Powiatoweg, Inspektora i Powiatowej Stacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami,
  • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych,
  • instruktaż i nadzór w zakresie postępowania mandatowego prowadzonego przez pracowników.

Mapa strony

Mapa zagrożeń