ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

SEKCJA ADMINISTRACYJNA
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 29; 63 246 49 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Ewa Juszczak
tel. 63 246 49 21

Do zadań Sekcji Administracyjnej należy w szczególności:

 • organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym,
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą,
 • prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i inwentaryzacją,
 • realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie archiwum zakładowego i nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji,
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektów budowlanych będących w zarządzaniu Powiatowej Stacji, poddawanie okresowym kontrolom oraz prowadzenie dla każdego budynku książki obiektu budowlanego,
 • zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji, a dla sprzętu laboratoryjnego legalizacji, walidacji i wzorcowania,
 • organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji,
 • nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną, nad bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej działalności Powiatowej Stacji,
 • realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej,
 • planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,
 • przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji.

Mapa strony

Mapa zagrożeń