ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

SEKCJA ORGANIZACJI I STATYSTYKI
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 243 90 52; 63 246 49 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Mariola Dryjańska
tel. 63 246 49 52

Do zadań Sekcji Organizacji i Statystyki należy w szczególności:

 • opracowywanie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego,
 • koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną,
 • koordynowanie opracowywania „Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie,
 • opracowywanie projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji we współpracy ze Stanowiskiem Pracy Radcy Prawnego,
 • prowadzenie spraw związanych z wpisem Powiatowej Stacji do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz uaktualnianie danych zawartych w rejestrze, powstałych na skutek zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszących się do Powiatowej Stacji,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wymagających koordynacji międzykomórkowej,
 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektora;
 • obsługa korespondencji i przesyłek pocztowych,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej i protokolarnej Powiatowego Inspektora,
 • organizowanie narad, prowadzenie rejestru ustaleń, wniosków i przekazywanie ich do realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Powiatowego Inspektora oraz Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • koordynowanie spraw związanych z wpływającymi do Powiatowej Stacji petycjami;
 • monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji.
 • koordynacja i monitorowanie zagadnień i spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Powiatowej Stacji.
 • redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji.

Mapa strony

Mapa zagrożeń