ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

SEKCJA HIGIENY PRACY
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Sekcji: Grzegorz Glinka

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
 • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
    a) substancji chemicznych i ich mieszanin,
    b) produktów biobójczych i substancji czynnych,
    c) prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
    d) środków ochrony roślin,
    e) substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
    a) występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
    b) występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
    c) stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
    d) usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
    e) klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
 • udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
 • prowadzenie nadzoru, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Mapa strony

Mapa zagrożeń