ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Warunki pracy:
1) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika,
2) wymiar czasu pracy: ½ etatu (20 godzin tygodniowo),
3) miejsce wykonywania pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie.

Wymagane kompetencje:
1) wykształcenie: niezbędne – podstawowe, preferowane – zawodowe, średnie,
2) umiejętność organizowania pracy na zajmowanym stanowisku,
3) umiejętność współpracy w zespole,
4) odpowiedzialność.

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:
1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych PSSE w Koninie zlokalizowanych przy ul. Noskowskiego 4, w szczególności poprzez: zamiatanie i zmywanie podłóg ścieranie kurzu z mebli, parapetów, półek, mycie okien, drzwi, parapetów, glazury, umywalek, toalet, usuwanie pajęczym, codzienne opróżnianie koszy ze śmieci,
2) zabezpieczenie budynku po zakończeniu pracy.
Wymagane dokumenty (CV i list motywacyjny) należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
Sekcja Kadr i Szkoleń
ul. Staszica 16
62-500 Konin
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o treści:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko sprzątaczka oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie z siedzibą w: 62-500 Konin, ul. Staszica 16.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz o tym, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………….
(czytelny podpis)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych > Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń