ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

2. Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie jest miasto Konin, natomiast obszarem jej działania miasto Konin i powiat koniński.

3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023931.

4. Statut:

  • Zarządzenie Nr 262/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie > Czytaj tutaj...
  • Statut > Czytaj tutaj...

5. Regulamin organizacyjny:

  • Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie > Czytaj tutaj...
    Regulamin > Czytaj tutaj...

Mapa strony

Mapa zagrożeń