ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Bezpieczna szkola

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na wy-stępowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatyw-nie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowo-ści w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystyczne-go dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.

Więcej...

Zalecenie dotyczące tornistrów szkolnych - Źródło WSSE Poznań - Ulotka 1
Jak wybrać właściwy tornister i dobrze go spakować - Ulotka 2

logo bez tla

Niniejszy materiał ma na celu podniesienie świadomości producentów owoców i warzyw na etapie produkcji pierwotnej w zakresie higieny produkcji żywności oraz obowiązku identyfikowalności środków spożywczych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) pełni nadzór między innymi nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Stosowane kompleksowe podejście do bezpieczeństwa żywności opiera się na kontrolowaniu wszystkich etapów łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”. Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną żywności zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wzór wniosku dostępny na stronie ww.psse-konin.pl w folderze „Pliki do pobrania”).

Więcej...

logo bez tla 

Realizacja zagadnień wychowania zdrowotnego w placówkach oświatowo - wychowawczych powinna przebiegać zgodnie z podstawami programowymi w zakresie edukacji prozdrowotnej. W roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące programy edukacyjne w poszczególnych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Więcej...

jasne jak slonce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zachęca do zapoznania się z kampanią edukacyjno-informacyjną ,,Jasne jak słońce” prowadzoną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wraz z Ministerstwem Zdrowia. Kampania ma na celu informowanie o skutkach nadmiernego narażenia na promieniowanie UV i negatywnych aspektach korzystania z solariów.

Więcej...

grzyby 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672) Kurs odbędzie się w terminie: od 23 września do 30 wrzesnia 2019 r.

Więcej...

Bezpieczne wakacje 2019

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Państwowa Inspekcja Sanitarna podaje kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:

PLANUJ:

  • Jeżeli planujesz wakacje nad wodą, zajrzyj na nasz Serwis Kąpieliskowy aktualizowany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące sezonu kąpielowego, bieżącej oceny i klasyfikacji wody, ale również infrastruktury obiektu dowiesz się czy na terenie są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miejsce do kąpieli dla dzieci oraz czy na kąpielisku jest ratownik. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Serwisu Kąpieliskowego.
  • Planując podróż zagranicę sprawdź jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.
  • Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

Więcej...

Program edukacyjny

W roku szkolnym 2018/19 z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w placówkach oświatowo - wychowawczych zrealizowano 10 programów edukacyjnych. W trakcie szkoleń inaugurujących nowy rok szkolny w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie odbywały się narady, szkolenia dla przedstawicieli z placówek oświatowo - wychowawczych - koordynatorów wychowania zdrowotnego, w trakcie których szczegółowo przedstawiano założenia, wytyczne do realizacji programów edukacyjnych. Koordynatorzy wychowania zdrowotnego po spotkaniach otrzymywali materiały edukacyjne - poradniki ze scenariuszami zajęć, plakaty, kolorowanki dla dzieci, broszury dla uczniów, broszury dla rodziców, filmy edukacyjne, itp. do realizacji programów edukacyjnych.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń