ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

logo bez tla

I.
Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.
Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).
Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.
Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.
Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.
Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).
Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).
Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.

AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do udziału w XVIII wojewódzkim konkursie na plakat pod tytułem ,,Nie daj szansy AIDS”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

- Regulamin XVIII wojewódzkiego konkursu na plakat pod tytułem „Nie daj szansy aids”, > Czytaj tutaj...

- ZAŁĄCZNIK NR 1 Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie pt.: „Nie daj szansy AIDS” > Czytaj Więcej...

- ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu pt.: „Nie daj szansy AIDS” > Czytaj Więcej...

 

Czytaj więcej...

logo bez tla

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj

REGIONALIZACJA - DODATKOWE OBOSTRZENIA W POWIATACH Z NAJWIĘKSZYM PRZYROSTEM ZAKAŻEŃ
Na czym polega?

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, ale tylko w poszczególnych powiatach, w których wzrost zakażeń jest większy niż w pozostałych częściach Polski.

.

Czytaj więcej...

logo bez tla

Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które trafią dziś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w całej Polsce.

Sześć schematów, które, publikujemy, opisują różne sytuacje, w których mogą się znaleźć lekarz i pacjent. Prezentowane algorytmy pokazują ścieżki postępowania z pacjentem zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i na innych poziomach opieki.

Schematy dotyczą sytuacji, gdy pacjent jest samodzielny i niesamodzielny oraz gdy ma objawy charakterystyczne dla COVID-19 takie jak: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku lub gdy nie wystąpią wszystkie te objawy naraz, ale ma infekcję.

Czytaj więcej...

Pazdziernik miesiacem profilaktyki raka piersi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie przypomina, że Październik uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi tzw. różowy październik, obchodzony od 1985 roku. 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka, ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi (Europa Donna). Jego celem jest przypominanie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi.

Zasady samobadania piersi > Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

palic nie palic wznowienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do udziału w XX edycji wznowionego konkursu antynikotynowego pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” dla uczniów klas VI szkół podstawowych województwa wielkopolskiego (klas V w roku szkolnym 2019/2020). W konkursie wezmą udział również prace nadesłane do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie przed zawieszeniem konkursu tj. 26.03.2020 r.
Zadaniem konkursowym tegorocznej edycji jest napisanie apelu do rówieśników pod ha-słem ,,Palić, nie palić - oto jest pytanie?”, na temat szkodliwości używania e-papierosów.
Partnerem konkursu na etapie powiatowym są: Urząd Miejski w Koninie oraz Starostwo Powiatowe w Koninie.

REGULAMINU konkursu na APEL pod hasłem „PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?” > Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

aktywne wakacje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje o konkursie ,,Aktywne wakacje” , którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie.
Celem konkursu jest promocja aktywnego wypoczynku, spędzonego razem z rodziną. Aktywność fizyczna niesie za sobą korzyści dla zdrowia, zmniejsza ryzyko wielu chorób, pozwala utrzymać dobrą formę fizyczną i psychiczną. Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna w każdym wieku, wpływa korzystnie na rozwój fizyczny, osobowościowy i społeczny, pozwala osiągnąć mobilność i niezależność, poprawiając ogólną jakość życia.

Czytaj więcej...

logo bez tla

Zgodnie z art. 3 pkt 4 ppkt c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) poprzez obiekty małej architektury rozumie się niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 22 cytowanej wyżej ustawy budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga, zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej – zgodnie z art. 30 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)


Więcej...

logo bez tla

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” zorganizowane lokalizacje do kąpieli w wodach powierzchniowych to kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
Kąpielisko to to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób. Kąpieliskiem nie jest pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny np. terapeutyczny, sztuczny zamknięty zbiornik wodny oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.


Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń