ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

logo bez tla

Od dnia 14 grudnia 2019 r. w związku z nowymi przepisami unijnymi, zmianie ulegają zasady granicznej kontroli sanitarnej żywności, dla której określono wymagania dotyczące: zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (dotychczasowe rozporządzenie nr 669/2009) lub nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu do UE z niektórych państw trzecich (m. in. dotychczasowe rozporządzenie nr 884/2014, nr 2015/175, nr 2017/186, nr 2018/1660, nr 211/2013 oraz nadal obowiązujące rozporządzenie nr 2016/6 i decyzja nr 2011/884/EU).

Wobec powyższej żywności od dnia wejścia w życie nowych przepisów (14grudnia 2019 r.) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerzy żywności obowiązkowo będą stosować system TRACES NEW TECHNOLOGI –TRACES-NT.

Importerzy będą zgłaszać towar do granicznej kontroli sanitarnej w wersji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie w ww. systemie I części dokumentu CHED-D (Wspólny Zdrowotny Dokument Wejścia, który zastępuje dotychczas stosowany CED –Wspólnotowy Dokument Wejścia). Przesłanie przez importera dokumentu CHED-D wypełnionego w I części jest równoznaczne ze zgłoszeniem przesyłki do kontroli granicznej.

Aby wypełnić dokument CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć kontrow systemie TRACES-NT. Konto zakłada się jednorazowo, bezpłatnie na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Kontrola graniczna nie odbędzie się jeżeli importer nie wypełni i nie prześle I części dokumentu CHED-D.

Dostęp do instrukcji dotyczącej wnioskowania o przyznanie funkcji w systemie TRACES-NT, zakładania konta w systemie EU Login oraz wskazówek wypełniania I części CHED-D, możliwy jest poprzez stronę internetową Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.plw zakładce „Działalność gospodarcza” i dalej „TRACES/TRACES-NT”, „Informacja dla importerów żywności” -link umożliwiający bezpośredni dostęp do informacji: https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/.

Ważne jest również, aby na co najmniej 1 dzień roboczy przed przewidywanym przybyciem przesyłki, powiadomić BCP (graniczny punkt kontroli), dotychczas nazywanych DPE (wyznaczone miejsca wprowadzenia). Wykaz BCP zostanie opublikowany na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego i będzie na bieżąco aktualizowany.

W przypadku żywności innej niż objętej powyższymi przepisami nadal stosuje się przepisy krajowe – aktualnie nie musi być ona zgłaszana przez system TRACES-NT. Wszelkie wątpliwości można zgłaszać i konsultować z pracownikami Sekcji Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wKoninie, ul. Noskowskiego 4.

patent na bezpieczne ferie

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my
- Państwowa Inspekcja Sanitarna.
A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne ferie.

Więcej...

Skad sie biora produkty ekologiczne

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja.
Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Więcej...

logo bez tla Od pewnego czasu funkcjonuje pojęcie tzw. chorób cywilizacyjnych, do których zaliczamy choroby dietozależne. Należą do nich między innymi:
  • miażdżyca,
  • nadciśnienie,
  • niedokrwienna choroba serca,
  • cukrzyca,
  • otyłość,
  • osteoporoza.

To choroby których podłożem są między innymi niewłaściwe nawyki żywieniowe oraz nieprawidłowa dieta. Zmiana nawyków żywieniowych na prozdrowotne jest jednym z elementów prewencji i leczenia wielu chorób przewlekłych. Łatwiej jest osiągnąć wyznaczone cele przy użyciu współczesnych narzędzi, które mogą być pomocne w prowadzeniu zdrowego stylu życia.
Dlatego też Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej funkcjonujące przy jednostce naukowej Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, przygotowało aplikację pn. „Asystent Zdrowia”, która dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Dzięki aplikacji kontrolowanie ilości dostarczanych do organizmu kalorii, komponowanie zdrowych, smacznych posiłków i zwiększenie aktywności fizycznej będzie dużo prostsze.
Innowacyjną funkcją aplikacji jest możliwość odbywania indywidualnych konsultacji z profesjonalnym dietetykiem lub psychologiem za pomocą połączenia video w ramach bezpłatnej internetowej poradni dietetycznej Centrum Dietetyczne Online NCEŻ.
Poradę można odbyć jednorazowo lub cyklicznie z każdego miejsca w Polsce i za granicą.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie w sklepie Google Play oraz Apple Store.

Obecnie trwają prace mające na celu rozbudowę aplikacji oraz dodania do niej nowych funkcji.

Obchody 1 grudnia 2019

Tegoroczne obchody 1 grudnia „Światowego Dnia AIDS” odbyły się w dwóch szkołach: w Zespole Szkół im. Kopernika w Koninie oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 3 grudnia w Zespole Szkole im. M. Kopernika w Koninie. Obchody rozpoczęła powitaniem pani wicedyrektor. W dalszej części spotkania podsumowano konkurs na mem internetowy na etapie powiatowym oraz wręczono nagrody uczniom i opiekunom. Wykład wygłosiła Aneta Moralewska-Bembenek nt. ,,Profilaktyki HIV/AIDS, po którym odbył się miedzyklasowy quiz wiedzy dla przedstawicieli 3 klas - 4 osobowe drużyny, który poprowadziła Alina Kozioł. Spotkanie zakończyło się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów. W spotkaniu udział wzięli uczniowie 3 klas o profilu medycznym, nauczyciele, opiekunowie - 120 osób.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj...

logo bez tla

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, iż 9 grudnia 2019 r. rusza kampania edukacyjna „Oszczędź dziecku ospy”, która realizowana jest przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia oraz sposobów ochrony przed ospą wietrzną. Kampania zakłada dotarcie z informacją do żłobków i klubów dziecięcych poprzez przekazanie materiałów edukacyjno-informacyjnych o ospie wietrznej w postaci plakatów oraz w postaci ulotek informacyjnych dla rodziców.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – każde dziecko w Polsce uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej.
Więcej informacji na: https://www.ospawietrzna.pl


Plakat > Więcej...

Ulotka > Więcej...

zakaz palenia Co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Tego dnia zachęcamy wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. odbyła się akcja informacyjno - edukacyjna na terenie Centrum Handlowego „Polo Market” w Koninie. Akcja ta realizowana była przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. W trakcie akcji uczestników częstowano jabłkami, rozdawane były bezpłatne materiały edukacyjne, zachęcano do skorzystania z Ogólnopolskiej Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 19.00 pod numerem 801 108 108. Ponadto wykonywane były badania smokerlyzerem, urządzeniem mierzącym zawartość szkodliwego tlenku węgla w wydychanym powietrzu a najmłodszym uczestnikom przekazywano balony. W akcji udział wzięło 100 osób.
Zdjęcia Tutaj...

szkolenie osiecza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r. Światowym Dniu Rzucania Palenia odbyło się szkolenie dla uczniów w Szkole Podstawowej w Osieczy. Tematem szkolenia była profilaktyka nikotynowa, szkodliwość palenia tytoniu dla zdrowia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości papierosów elektronicznych. W trakcie szkolenia młodzież otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne, ulotki, które mogli zabrać do domu, aby przekazać je palącym członkom rodziny.
W szkoleniu udział wzięło 14 uczniów.

Zdjęcia Tutaj...

banner internet

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniach 22 - 29 listopada rozpoczynają się działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS. Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał, a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV.
„HIV może dotyczyć każdego niezależnie od płci, wieku, orientacji, czy stylu życia. Niestety wiele osób wypiera ten fakt i nie robi testu. Warto, aby wykonała go każda dorosła osoba, która choć raz w życiu miała ryzykowne zachowanie. W sieci Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) można zrobić to badanie bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. Wynik uzyskuje się bardzo szybko. Gorąco zachęcam do korzystania z PKD. Nie tylko w Europejskim Tygodniu Testowania w kierunku HIV, ale przez cały rok. Takie badanie może niejednej osobie uratować życie, a nawet dwa życia, jeżeli test wykonuje kobieta w ciąży” – powiedziała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

- Informacja prasowa > Tutaj...

- Informacja edukacyjna > Tutaj...

- banner-internet > Tutaj...

- godziny otwarcia PKD w ETT 22-29.11.2019r > Tutaj...

- PKD Poznań > Tutaj...

- PKD Leszno > Tutaj...

- PKD Piła > Tutaj...

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń