ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

logo bez tla

Niniejszy materiał ma na celu podniesienie świadomości producentów owoców i warzyw na etapie produkcji pierwotnej w zakresie higieny produkcji żywności oraz obowiązku identyfikowalności środków spożywczych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) pełni nadzór między innymi nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Stosowane kompleksowe podejście do bezpieczeństwa żywności opiera się na kontrolowaniu wszystkich etapów łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”. Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną żywności zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wzór wniosku dostępny na stronie ww.psse-konin.pl w folderze „Pliki do pobrania”).

Więcej...

Swiatowy dzien zdrowia 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że w ramach Światowego Dnia Zdrowia w dniu 12.04.2019 r. odbyła się akcja informacyjno – edukacyjna dla klientów Centrum Handlowego „Ferio” w Starym Mieście. W ramach stoiska promocji zdrowia przekazywane były:
- bezpłatne materiały edukacyjne,
- wykonywano badania smokerlyzerem,
- zapraszano na badania mammograficzne i cytologiczne przy PSSE w Koninie,
- rozdawano jabłka jako symbol zdrowia.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

fryzierzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 01.04.2019r. odbyły się 2 szkolenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie nt. ,,Zapobieganie zakażeniom w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu oraz w SPA” dla 50 fryzjerów, kosmetyczek oraz pracowników SPA.
Prelegentem na szkoleniu była pani Beata Zalewska - specjalista nauk o zdrowiu , która swoim doświadczeniem i wiedzą merytoryczną podzieliła się z uczestnikami szkolenia na temat zapobiegania zakażeniom oraz przekazała informację nt. Podstawowych zasad higieny i dezynfekcji.
Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu wykładu, dyskusji otrzymali materiały edukacyjne przydatne w pracy zawodowej.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

Maly kleszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że w dniu 04 kwietnia 2019 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, odbyło się szkolenie w zakresie realizacji projektu ,,Mały kleszcz - duży problem” dla pielęgniarek zabiegowych z miasta i powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

Swiatowy Dzien Zdrowia 2019 

Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie.
W roku 2019 Światowy Dzień Zdrowia będzie przebiegał, podobnie jak w roku ubiegłym, pod hasłem ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim będzie „Powszechna opieka medyczna”. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu albo muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem.

Więcej...

Zaszczep sie wiedza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem: „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach” nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie wiedzy dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu konspektu lekcji poświęconej problematyce szczepień dla dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych, a także szkół ponadgimnazjalnych.

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy > Więcej...
Zał. nr 2 Konspekt lekcji > Więcej...
Zał. nr 3 Harmonogram-Konkursu Zaszczep się wiedzą > Więcej...
Zał. nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych > Więcej...
Zał. nr 5 Wzór umowy o przeniesieniu praw autorskich_ver. 20.08.2018 > Więcej...
Zał. nr 6 Wykaz literatury-Konkursu Zaszczep się wiedzą > Więcej...
Informacja dla nauczycieli > Więcej...
Plakat Zaszczep sie wiedzą > Więcej...
Grafika Zaszczep sie wiedzą > Więcej...

Więcej...

Szkola Wolna od uzywek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, informuje o III edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. ,,Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pt. „ Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz w zakresie programu edukacyjnego ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

1. REGULAMIN KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK” na film krótkometrażowy > Więcej...
2. Deklaracja uczestnictwa w KONKURSIE „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK” > Więcej...
3. Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK” > Więcej...
4. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU > Więcej...
5. ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA > Więcej...

Więcej...

grzyby

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na kurs grzyboznawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów
i grzyboznawcy ( Dz. U. z 2011r. Nr 115 poz. 672).

Więcej...

Trzymaj forme

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że w dniu 22 lutego 2019 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Staszica 16, odbyły się 2 szkolenia w zakresie realizacji programu ,,Trzymaj Formę” dla koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół podstawowych, w godzinach: 8.00 oraz 12.00.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

Mapa strony

Mapa zagrożeń