ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

logo bez tla

Uprzejmie informuję, że na Portalu RP / Koronawirus została uruchomiona nowa usługa - Kwarantanna - zgłoszenie przez formularz online: https://www.gov.pl/web/koronawirus

W powyższej usłudze obywatele mogą po wypełnieniu formularza zgłosić siebie lub bliskich członków rodzinny na kwarantannę. Zgłoszenie to pojawi się automatycznie w systemie SEPIS.

Poprzez prostą akceptację zgłoszenia w systemie SEPIS, zgłoszenie automatycznie przekazane zostanie do systemu EWP.

logo bez tla

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że od lat w ramach licznych działań prozdrowotnych realizowane są konkursy, które uatrakcyjniają i wzmacniają przed-sięwzięcia.
Rok szkolny 2020/21 to rok szczególny, bardzo trudny dla uczniów, nauczycieli, rodziców.
Nauka zdalna jest nową formą kształcenia, pomimo związanych z tym trudności, nauczyciele wraz z uczniami uczestniczą w programach, akcjach prozdrowotnych oraz biorą udział w licznych konkursach.
W obecnym roku szkolnym 2020/21 uczniowie z konińskich szkół odnieśli sukcesy w konkursach prozdrowotnych z inicjatywy inspekcji sanitarnej na etapie wojewódzkim, co zasługuje na podkreślenie.

Sukcesy uczniów z Konina i powiatu konińskiego w konkursach zdrowotnych więcej...

zimowiska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem. Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych.
Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla:
  • uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
  • uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej

Ulotka e-papierosy GIS

Bezpieczne ferie przeczytaj więcej...

Slajd szczepienie cz. 2   

Szczepionki zawierają substancje pomocnicze, które utrzymują ich stabilność, aktywność oraz bezpieczeństwo.
Toksyczność substancji pomocniczej zależy od podawanej dawki, a nie tylko od jej charakteru i samej obecności.
Substancje pomocnicze w szczepionkach występują w niewielkiej, bezpiecznej dla naszego zdrowia ilości,
Dopuszczalna zawartość każdej substancji pomocniczej jest dokładnie kontrolowana w każdej serii szczepionki.
Substancje pomocnicze to:
-adiuwanty wzmacniające działanie szczepionki (np. wodorotlenek glinu, fosforan glinu)
Adiuwant (łac. adiuvare – pomagać) to substancja dodawana do szczepionek w celu wzmocnienia odpowiedzi odpornościowej indukowanej przez antygeny. Adiuwanty są powszechnie stosowane w szczepionkach inaktywowanych. Dzięki ich obecności antygeny ze szczepionki dłużej utrzymują się w organizmie osoby zaszczepionej, dzięki temu możliwe jest nabycie przez nią odporności.
-środki konserwujące chroniące szczepionkę przed zanieczyszczeniami drobnoustrojami (np. tiomersal)
Tiomersal to organiczny związek rtęci, który ze względu na swoje właściwości antyseptyczne i przeciwgrzybicze jest środkiem konserwującym dodawanym do niektórych szczepionek aby je chronić przed zanieczyszczeniami. Etylortęć pochodząca z tiomersalu jest usuwana z organizmu w ciągu 4-9 dni.
-substancje stabilizujące (np. cukry, białka, aminokwasy)
-śladowe ilości formaldehydu
Formaldehyd jest związkiem organicznym stosowanym w produkcji szczepionek w celu inaktywacji wirusów (np. wirusa polio i wirusów grypy) oraz pozbawiania właściwości toksycznych toksyn bakteryjnych (np. błoniczej i tężcowej) zatwierdzonym do stosowania m.in. przez Europejską Agencję Leków (EMA) oraz Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Formaldehyd jest związkiem wykorzystywanym podczas metabolizmu niezbędnym do syntezy aminokwasów i występuje w ludzkim organizmie w stałym stężeniu (ok. 2,5 ug formaldehydu/ml krwi)
-śladowe ilości białka jaja kurzego
-śladowe ilości antybiotyków będące pozostałościami z procesu wytwarzania
Wszystkie substancje pomocnicze w szczepionkach zostały dokładnie zbadane i występują w bezpiecznej ilości dopuszczonej przez instytucje zajmujące się rejestracją szczepionek. Niektóre substancje pomocnicze mogą wywoływać reakcje alergiczne, co należy uwzględnić w czasie kwalifikacji do szczepienia (np. uczulenie na białko jaja kurzego, żelatynę, tiomersal, neomycynę, lateks).
Opracowane na podstawie artykułu na stronie internetowej PZH - Szczepienia Info

Slajd szczepienie cz. 2 Prekursorem w tej dziedzinie okazała się lady Mary Montagu, żona brytyjskiego ambasadora w Konstantynopolu. Rozkazała ( 1718 r.) zaszczepić swego synka przeciwko ospie prawdziwej. Chłopiec przez kilka dni gorączkował, ale szybko wrócił do zdrowia i nigdy nie zachorował na ospę. Po powrocie do Anglii lady Mary zainteresowała sprawą szczepień króla Jerzego I, który uzależnił wprowadzenie powszechnych zaszczepień od wyników eksperymentu na ludziach. Wybrano dwóch skazanych na szubienicę. Z tej próby obaj wyszli obronna ręką i zostali ułaskawieni. Ta orientalna metoda szczepień szybko rozpowszechniła się w Europie. Szczepiono nią nie tylko dzieci monarchów, ale także dzieci z sierocińców. Król pruski Fryderyk Wielki wprowadził zalecenia zaszczepień dla całego kraju i nawet wydał pouczającą broszurkę. Metodę szczepień zaproponowaną przez Mary Montagu nazwano wariolizacją, od variola vera, czyli ospa prawdziwa.
Natomiast brytyjski lekarz Edward Jenner opracował pierwszą na świecie szczepionkę. W 1796 roku przeprowadził eksperyment, polegający na zaszczepieniu ośmioletniego chłopca wirusem ospy krowiej. Wprowadził do organizmu 8-letniego chłopca ropę, pobraną z pęcherzyka na dłoni kobiety chorej na ospę krowią. Rok później temu samemu dziecku zaaplikował materiał pobrany od osoby chorej na ospę prawdziwą. W efekcie chłopiec nie zachorował a Jenner otrzymał nagrodę w wysokości 30 tys. funtów, które przeznaczył na instytut szczepień dla biednych.
Dawniej pomysłów na pokonanie epidemii nie brakowało. Brano pod uwagę nawet najdziwniejsze metody m.in. w Chinach wcierano dzieciom w błonę śluzową nosa starte na proszek strupy po ospie. Z kolei w Indiach zakładano ubrania chorych na ospę albo wkłuwano igły zakażone ropą.
Tureckim niewolnicom, które miały być sprzedane do haremu, nacinano skórę i do rany wprowadzano ropę z pęcherzy ospy. Miało to chronić kobiety przed ospą prawdziwą – chorobą, która odbierała urodę.
Innym sposobem ochrony przed morowym powietrzem było spożywanie alkoholu. Metoda się sprawdzała, ponieważ nasycony alkoholem organizm jest mniej podatny na infekcje.
W przypadku dżumy sprawdzało się picie tak zwanego "octu siedmiu złodziei", w którym przez 12 dni moczono zioła takie jak szałwia, piołun, ruta lub rozmaryn. Z perspektywy współczesnej medycyny wiemy, że była to pomocna metoda, ponieważ te zioła mają działanie bakteriobójcze.
W przypadku wścieklizny stosowano drastyczną metodę polegającą na wypalaniu żelazem fragmentu ciała pokąsanego przez zarażone zwierzę.
Całkowite uwolnienie świata od ospy prawdziwej WHO ogłosiło aż w 1974r. Co oznacza, że potrzeba było aż 178 lat wykonywania szczepień ochronnych, by móc czuć się bezpiecznym w przypadku tej choroby.

karp Dowiedz się jak postępować z zakupioną żywą rybą wg zasad dobrej praktyki postępowania
- przenoś rybę z wodą, aby zapewnić jej możliwość przyjęcia naturalnej pozycji
- postaraj się o taki rozmiar opakowania, aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji – dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody
- jeżeli transportujesz rybę bez wody, pozwól karpiom na naturalną wymianę gazową, która odbywa się przez powierzchnię skóry –nie owijaj ryby folią. W celu zapewnienia wymiany gazowej opakowanie powinno posiadać elementy odsuwające ciało ryby od powierzchni opakowana np. pojemniki z „ożebrowaniem” lub odpowiednio perforowany wkład z tworzywa umieszczony wokół ciała ryby. Dodatkowo torba, w której umieszczona jest ryba, musi pozostawać niezawiązana. W jednym opakowaniu można umieścić jedną rybę
- zadbaj, by czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu był jak najkrótszy
- po zakupie nie zmieniaj sposobu przenoszenia żywej ryby (nie wylewaj wody w przypadku opakowań z wodą; nie usuwaj elementów pozwalających na odsunięcie ciała ryby od opakowania – w przypadku opakowań bez wody; nie uszczelniaj opakowania, nie zawiązuj torby, aby umożliwić swobodny dopływ powietrza i tlenu.

rzuc palenie

Każdego roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. Światowi eksperci zdrowia alarmują, że epidemia palenia tytoniu zabija prawie 6 milionów ludzi rocznie, w tym prawie 600 tys. osób niepalących. Według przewidywań przed 2030 rokiem z powodu palenia papierosów umrze ponad 8 milionów ludzi, a ponad 80% zgonów, którym można zapobiec nastąpi wśród ludzi żyjących w krajach o niskich i średnich dochodach.


Więcej na temat Światowego Dnia Rzucania Palenia tutaj...

AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do udziału w XVIII wojewódzkim konkursie na plakat pod tytułem ,,Nie daj szansy AIDS”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

- Regulamin XVIII wojewódzkiego konkursu na plakat pod tytułem „Nie daj szansy aids”, > Czytaj tutaj...

- ZAŁĄCZNIK NR 1 Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie pt.: „Nie daj szansy AIDS” > Czytaj Więcej...

- ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu pt.: „Nie daj szansy AIDS” > Czytaj Więcej...

 

Czytaj więcej...

logo bez tla

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj

REGIONALIZACJA - DODATKOWE OBOSTRZENIA W POWIATACH Z NAJWIĘKSZYM PRZYROSTEM ZAKAŻEŃ
Na czym polega?

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, ale tylko w poszczególnych powiatach, w których wzrost zakażeń jest większy niż w pozostałych częściach Polski.

.

Czytaj więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń