ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
Legioneloza Hiszpania 

W ślad za Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny (NIZP-PZH), informujemy o wzroście liczby przypadków legionelozy wśród turystów z Unii Europejskiej, powracających z Palma Nova w Hiszpanii.
W okresie od 11 września do 7 października 2017 r. odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym jeden śmiertelny u turystów zakwaterowanych w hotelach Palma Nova
w Hiszpanii : 14 turystów z Wielkiej Brytanii, 2 z Francji, 1 z Danii, 1 z Republiki Czeskiej. Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy u pracownika hotelu w Palma Nova.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń