ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
szkola wolna od uzywek 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, informuje o II edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. ,,Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
          Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu go (w wersji papierowej) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin, w terminie do 16 kwietnia 2018r.

Więcej...

Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie > Więcej...

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie > Więcej...

Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców > Więcej...

Zał. nr 4 Formularz zgłoszeniowy szkoły > Więcej...

Zał. nr 5 Karta projektu > Więcej...

Zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji projektu > Więcej...

Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2018 ost. > Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń