ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
logo bez tla

W trakcie kontroli oceniano m. in. warunki sanitarno-higieniczne zakwaterowania, stan otocze-nia, warunki do utrzymania higieny osobistej (w tym: standardy dostępności do urządzeń sanitar-nych, zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek do rąk lub ręczników papierowych, papieru toa-letowego), stan sanitarny pomieszczeń bloku żywieniowego, warunki do prowadzenia sportu i re-kreacji, zapewnienie opieki medycznej.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń