ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
logo bez tla 

Ze względu na zaistniałe przypadki niezgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez podmioty gospodarcze operacji w zakresie prekursorów narkotykowych, w tym przez podmioty posiadające rejestrację wymaganą przez rozporządzenie (WE) nr 273/2004 PE i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, Biuro do spraw Substancji Chemicznych zamieszcza niniejsze wytyczne. Mają one na celu ułatwienie oceny wiarygodności kontrahentów, czyli dostawców substancji lub użytkowników substancji (w przypadku podkategorii 2A) i okoliczności poszczególnych transakcji, poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie nie budzących wątpliwości zasad prowadzenia transakcji mających za przedmiot prekursory narkotykowe.

Komunikaty Komisji ds NDS i NDN > Więcej...

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń