Program edukacyjny

W roku szkolnym 2018/19 z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w placówkach oświatowo - wychowawczych zrealizowano 10 programów edukacyjnych. W trakcie szkoleń inaugurujących nowy rok szkolny w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie odbywały się narady, szkolenia dla przedstawicieli z placówek oświatowo - wychowawczych - koordynatorów wychowania zdrowotnego, w trakcie których szczegółowo przedstawiano założenia, wytyczne do realizacji programów edukacyjnych. Koordynatorzy wychowania zdrowotnego po spotkaniach otrzymywali materiały edukacyjne - poradniki ze scenariuszami zajęć, plakaty, kolorowanki dla dzieci, broszury dla uczniów, broszury dla rodziców, filmy edukacyjne, itp. do realizacji programów edukacyjnych.

Więcej...