ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Tato mamo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 10.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Staszica 16, odbyło się szkolenie w zakresie realizacji nowego programu ,,Mamo, Tato - co Wy na to” dla koordynatorów wychowania zdrowotnego z przedszkoli.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

logo bez tla 

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim, w dniach 05.02 – 15.02 br. pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przeprowadzili wzmożone kontrole dotyczące warunków do utrzymania higieny osobistej dzieci i młodzieży w szkołach na terenie powiatu konińskiego.
Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano m. in. na zapewnienie ciepłej bieżącej wody w sanitariatach przy każdej umywalce, zapewnienie środków higieny osobistej (dostępność papieru toaletowego i mydła, możliwość suszenia rąk). Oceniano również stan sanitarno- higieniczny i techniczny pomieszczeń oraz urządzeń sanitarnych.
Skontrolowano 21 szkół różnych typów, co stanowi 23% szkół będących pod nadzorem PPIS w Koninie.

Więcej...

 logo bez tla

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, jak każdego roku, sprawował nadzór sanitarno-higieniczny w placówkach wypoczynku zimowego, który w 2019 roku trwał od 14 do 27 stycznia.
W bieżącym roku, wg elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłoszono zorganizowanie 23 turnusów wypoczynku zimowego (w roku 2018 – 19 turnusów), w tym 19 półkolonii oraz 4 obozy wypoczynkowe.
Z wypoczynku w placówkach skontrolowanych przez pracowników PSSE w Koninie skorzystało 467 uczestników.
Półkolonie zostały zorganizowane w placówkach oświatowych, ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym, schronisku młodzieżowym, bibliotece publicznej, pomieszczeniach sali zabaw oraz świetlicach objętych stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej...

tyton to trucizna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do udziału w konkursie anty-nikotynowym pod hasłem „Tytoń - od leku po truciznę ” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
Zadaniem konkursowy jest wykonanie filmu pod hasłem ,,Tytoń - od leku po truciznę” na temat profilaktyki palenia tytoniu. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów, który będzie promował zdrowy styl życia wolny od palenia tytoniu.

REGULAMIN konkursu na film pod hasłem „TYTOŃ – OD LEKU PO TRUCIZNĘ” > Tutaj...

Więcej...

Palic nie palic 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do udziału w XIX edycji konkursu antynikotynowego pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” dla uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Zadaniem konkursowym tegorocznej edycji jest przygotowanie komiksu pod hasłem ,,Palić, nie palić - oto jest pytanie?”, który będzie promował zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Regulamin Konkursu Palic, nie Palić > Tutaj...

Więcej...

DSC06900 (640x480)

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem Fundacja Onkologiczna „Drugie Życie” przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie zorganizowała w dniu 2 lutego białą sobotę. W ramach zorganizowanych stanowisk oraz gabinetów mobilnych było można skorzystać z darmowych badań profilaktycznych, porad onkologicznych, a także wysłuchać prelekcji lekarzy podejmujących tematykę profilaktyki chorób nowotworowych.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Walentynki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że zbliża się „Święto Zakochanych” czas randek, romantycznych spotkań we dwoje. Walentynki to także okazja do zwrócenia uwagi na fakt, by pamiętać o własnym zdrowiu. Czasami jedna ryzykowna chwila w życiu może zadecydować o naszej przyszłości. Dlatego zachęcamy młodych ludzi do bezpiecznych zachowań oraz do wykonywania testu w kierunku HIV, dbałości o własne zdrowie i najbliższych.

Ulotka Bezpieczne Walentynki 2019 > Więcej...

Broszura Zakażenia Przenoszone Drogą Płciową > Więcej...

Plakat Mam Czas Rozmawiać > Więcej...

Więcej...

bezpieczne ferie 2018 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili 3 szkolenia dla dzieci i młodzieży przybywającej na zimowiskach. W 3 spotkaniach udział wzięło 183 uczestników.
Dwa spotkania odbyły się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16, w dniach 11.01.2019r. oraz 22.01.2019r. W spotkaniach udział wzięło 42 uczniów, omówiono ,,Zasady zdrowego stylu życia” ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty prawidłowego odżywiania. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja, praca w grupach, przekazano dzieciom i młodzieży materiały edukacyjne. Na koniec spotkania uczniowie obejrzeli film edukacyjny.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Ferie 2019 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu.
Aby czas ferii był czasem bezpiecznym, przesyłamy ulotkę edukacyjną pt. ,,Patent na bezpieczne ferie” przygotowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny, do wykorzystania na godzinach wychowawczych, gazetce szkolnej, przed feriami zimowymi.

Patent na bezpieczne ferie > Więcej...

Podstawowe Zasady Zachowania Bezpieczeństwa > Więcej...

Więcej...

logo bez tla 

W roku 2018 pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, w szkołach podstawowych na terenie miasta Konina, dokonali oceny realizacji wytycznych dot. urządzeń do dystrybucji wody wodociągowej w szkołach, zawartych w opracowaniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne”.

Więcej...

Czytaj więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń