Facebook

Twitter

YouTube

ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

wypoczynek Na terenie powiatu konińskiego w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowane były 73 turnusy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie skontrolowali 31 turnusów, na których wypoczywało 1533 uczestników. Na 20 półkoloniach wypoczywało 777 dzieci i młodzieży, na jednym obozie pod namiotami ze stałą infrastrukturą – 51 uczestników a w obiektach hotelarskich na 10 turnusach wypoczywało 705 osób.

Więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje o szkoleniu na temat " Substancje, mieszaniny, czynniki technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy" organizowanym w dniu 15 listopada 2017 roku w Łodzi przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Szkolenie kierowane jest do zakładów pracy, w których występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.imp.lodz.pl zakładka Edukacja/ Szkolenia i kursy/ Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP.


Więcej...

Akcja lato 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, iż trwają wizytacje wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie:

  • problematyki uzależnień w tym głównie środków zastępczych tzw. ,,dopalaczy”,
  • propagowania zdrowego stylu życia wolnego nikotyny.

Więcej...

fryzierzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 02.06.2017r. odbyły się 2 szkolenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie nt. ,Zapobieganie zakażeniom w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich oraz w SPA” dla 49 fryzjerów, kosmetyczek oraz pracowników SPA.
Prelegentem na szkoleniu była mgr Barbara Podsadna-konsultant naukowy w firmie Medilab, która swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą merytoryczną podzieliła się z uczestnikami szkolenia na temat zapobiegania zakażeniom oraz przekazała informację nt. Podstawowych zasad higieny i dezynfekcji.

Więcej...

Zdjęcia ze szkolenia > Tutaj...

Spartakiada1 

 W dniu 11 maja b.r. odbyła się III Spartakiada dla gimnazjów z miasta Konina. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie - Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia wraz z Gimnazjum nr 3 w Koninie zorganizowała po raz trzeci Spartakiadę w ramach programu: „Trzymaj formę” dla uczniów gimnazjów.

Więcej...

Czytaj więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń