ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Konkurs na film 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod
hasłem ,,Nie daj szansy AIDS’’.
Tegoroczne zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych filmu pod tytułem ,,Krótka historia o HIV”, który będzie propagował wiedzę o akażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Więcej...

- Regulamin konkursu > Więcej...

- Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka > Więcej...

- Zgoda uczestnika pełnoletniego > Więcej...

grzyby

Zwolenników spożywania grzybów jest wielu. Grzyby znalazły miejsce w naszej tradycji kulinarnej ze względu na swój charakterystyczny smak. Niestety niektóre gatunki zawierają substancje silnie trujące dla człowieka. Rok rocznie wielu amatorów grzybobrania pada ofiarą trujących grzybów.

Ulotka Bezpieczne Grzybobranie > Tutaj...

Więcej...

wypoczynek Na terenie powiatu konińskiego w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowane były 73 turnusy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie skontrolowali 31 turnusów, na których wypoczywało 1533 uczestników. Na 20 półkoloniach wypoczywało 777 dzieci i młodzieży, na jednym obozie pod namiotami ze stałą infrastrukturą – 51 uczestników a w obiektach hotelarskich na 10 turnusach wypoczywało 705 osób.

Więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje o szkoleniu na temat " Substancje, mieszaniny, czynniki technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy" organizowanym w dniu 15 listopada 2017 roku w Łodzi przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Szkolenie kierowane jest do zakładów pracy, w których występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.imp.lodz.pl zakładka Edukacja/ Szkolenia i kursy/ Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP.


Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń