ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Odwarzni Wygrywaja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 27.09.2018r. odbyło się szkolenie w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie dla koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół ponadgimnazjalnych z miasta Konina i powiatu konińskiego, pedagogów, psychologów, pielęgniarek środowiska szkolnego na temat profilaktyki raka jądra

Więcej....

Zdjęcia > Tutaj...

logo bez tla

W trakcie kontroli oceniano m. in. warunki sanitarno-higieniczne zakwaterowania, stan otocze-nia, warunki do utrzymania higieny osobistej (w tym: standardy dostępności do urządzeń sanitar-nych, zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek do rąk lub ręczników papierowych, papieru toa-letowego), stan sanitarny pomieszczeń bloku żywieniowego, warunki do prowadzenia sportu i re-kreacji, zapewnienie opieki medycznej.

Więcej...

grzyby

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie darmowych porad grzybowych w zakresie określania przynależności gatunkowej grzybów
udzielają grzyboznawcy:

w siedzibie, przy ul. Noskowskiego 4 Oddział Nadzoru – Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  • Katarzyna Bąkowska
w siedzibie, przy ul. Staszica 16 Oddział Laboratoryjny - Punkt Obsługi Klienta
  • Jadwiga Niemiec
  • Kornel Łancuncewicz

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:25 do 15:00

Informacje nt. grzybów > Więcej...

Krotki film o HIV 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do współpracy przy realiza-cji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów III klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem ,,Nie daj szansy AIDS”.
W roku szkolnym 2018/19 odbędzie się 15 edycja konkursu. Tegoroczne zadanie konkurso-we polega na wykonaniu przez uczniów filmu pt. ,,Krótki film o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych droga płciową.

- Regulamin konkursu > Tutaj...

- Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego > Tutaj...

- Zgoda opiekuna prawnego > Tutaj...

- Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu > Tutaj...

- Plakat zachęcający do udziału w konkursie > Tutaj...

Więcej...

logo bez tla

AKTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CHOROBAMI ZAKAŹNYMI I ZAKAŻENIAMI U LUDZI.                                    
Informacja z dnia 17.09.2018 r.

1. Nowe ognisko zachorowań na chorobę Ebola w Demokratycznej Republice Konga w Afryce
2. Zalecenia dla uczestników festiwali plenerowych i innych wydarzeń w okresie letnim
3. Aktualna sytuacja zakażeń wirusem MERS na Półwyspie Arabskim
4. Informacja na temat odry w Europie i na świecie
5. Poliomyelitis zagrożeniem dla zdrowia publicznego na świecie
6. Ogniska WZW typu A w Europie i Maroko
7. Informacja na temat zachorowań na Dengę na Wyspie Reunion, zamorskim terytorium Francji
na Oceanie Indyjskim oraz w Europie
8. Informacja na temat zachorowań na gorączkę denga oraz chikungunya na świecie
9. Informacja o występowaniu wirusa Zachodniego Nilu w Europie
10. Informacja na temat zachorowań na listeriozę w Europie, Australii oraz Afryce
11. Informacja na temat zachorowań na cholerę na świecie
12. Informacja na temat żółtej gorączki w Brazylii
13. Informacja dotycząca zakażeń wirusem Zika
14. Informacja na temat zachorowań wywołanych przez Salmonella Agona w Europie
15. Informacja na temat zachorowań na legionelozę we Włoszech

Więcej...

logo bez tla

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w dniu 15 września 2018r. w godzinach 900 – 1400 organizuje wydarzenie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym „Miasteczko Zdrowia” na placu przed Szpitalem przy ul. Szpitalnej 45.
Mieszkańcy powiatu konińskiego będą mogli wykonać m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczenie stężenia glukozy, badanie cytologiczne (rejestracja i szczegółowe informacje od pon. do pt. w godz. 8:00-17:00 tel.: 61 8557528, 61 851 30 77, 609 000 082), badanie RTG połączone z badaniem spirometrycznym (rejestracja od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00 tel.: 63 240 41 25), badanie przesiewowe w kierunku jaskry, badanie EKG, w wybranych przypadkach badanie ECHO. Będzie również możliwość honorowego oddania krwi. W programie bezpłatne porady i konsultacje specjalistów, a także otwarte seminaria na tematy zdrowotne.

Plakat > Tutaj...

Więcej...

Wytyczne palcowki oswiatowo wychowawcze

Realizacja zagadnień wychowania zdrowotnego w placówkach oświatowo-wychowawczych powinna przebiegać zgodnie z podstawami programowymi w zakresie edukacji prozdrowotnej. W roku szkolnym 2018/2019 realizowane będą następujące programy edukacyjne w poszczególnych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Wiecej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń