ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

logo bez tla

I. Co to jest legioneloza i legionelozowe zapalenie płuc, jak może się objawiać? Kiedy dochodzi do zakażenia? Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?
• Legioneloza jest zakaźną chorobą wywoływaną przez bakterie legionella spp. występujące w wodzie.
• do zakażenia ludzi dochodzi poprzez wdychanie aerozolu kropelek wody (areozol Wodno-powietrznego) zawierających bakterie, choroba może przebiegać w postaci zapalenia płuc.
• legionelozowe zapalenie płuc (inaczej choroba legionistów) to poważne, atypowe Zapalenie płuc - w przypadku braku odpowiedniego leczenia antybiotykami może doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych.
• choroba może mieć szczególnie ciężki przebieg u osób starszych i obciążonych innymi chorobami.
• co roku w europie odnotowuje się ponad 1000 przypadków legionelozowego zapalenie płuc u osób, które uległy zakażeniu w różnych obiektach zakwaterowania turystycznego, takich jak np. Hotele, pensjonaty czy kempingi.

Więcej...

festyn goslawice

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku uczestniczyliśmy w Festynie Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi - pod hasłem ,,Bezpiecznie Zdrowo i Sportowo”. Festyn odbył się na Przystani Gosławice, udział wzięło, ok 280- dzieci, uczestniczących w półkolonii letniej.
Podczas Festynu, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w punkcie edukacyjnym, przeprowadzali szkolenia nt. ,,Mały kleszcz - duży problem”, odbywały się dyskusje, dzieci zadawały dużo pytań. Po szkoleniu , dzieci obejrzały film oraz otrzymały materiały edukacyjne, odbyło się 7 szkoleń dla 135 dzieci.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Akcja lato SP Budzislaw koscielny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku dzieci z półkolonii letniej ze Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym uczestniczyły w ramach akcji letniej w szkoleniu zorganizowanym w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koninie. W ramach szkolenia dzieci wysłuchały wykładu na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień oraz dowiedziały się, jak zachować się gdy zostaniemy ukąszeni przez kleszcza. Obejrzały także film edukacyjny pt.: „Przemiana z grubego na zdrowego” oraz krótki film edukacyjny w ramach akcji „Mały kleszcz - duży problem”.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

logo bez tla

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” zorganizowane lokalizacje do kąpieli w wodach powierzchniowych to kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
Kąpielisko to to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób. Kąpieliskiem nie jest pływalnia,
basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny np. terapeutyczny, sztuczny zamknięty zbiornik wodny oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.

Więcej...

grzyby

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na kurs grzyboznawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów
i grzyboznawcy ( Dz. U. z 2011r. Nr 115 poz. 672).

Więcej...

Konfer TPD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 13 czerwca 2018r. wsparliśmy swoim stoiskiem organizatorów konferencji ,,Zdrowie wartością dla człowieka” w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.
Konferencję otworzyła Pani prezes Krystyna Chowańska. Jako trzeci prelegent - Pani Agnieszka Dybała-Kamińska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie - wygłosiła wykład pt. ,,Trzymaj formę - inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu”.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Mapa strony

Mapa zagrożeń