ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

zalacznik nr 2

W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.
Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat dpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.
• Antybiotyki działają tylko na bakterie.
• Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.
• Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy
• Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas.
W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn.„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.

Załącznik 1 > Wiecej...

Załacznik 2 > Więcej...

Załącznik 3 > Więcej...

Załącznik 4 > Więcej...

Załącznik 5 > Więcej...

zakaz palenia 

Co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.
Tego dnia zachęcamy wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia. Problem palenia tytoniu jest w Polsce wciąż aktualny – codziennie
w naszym kraju pali papierosy co trzeci mężczyzna (31%) oraz co piąta kobieta (18%) .
Palenie tytoniu jest przyczyną zachorowań na choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i krążenia. W krajach europejskich co piąty przypadek raka jest powodowany przez palenie papierosów . Konsekwencje uzależnienia od tytoniu dotykają nie tylko osobę paląca, ale również jej bliskich. Bierne palenie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuca
o jedną czwartą, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani i przełyku. Szkodliwe jest nawet przebywanie w pomieszczeniach przesyconych zapachem dymu tytoniowego.

1. Papierosy metody rzucenia palenia > Więcej...

2. Papierosy interakcje z lekami > Więcej...

3. Papierosy pytania > Więcej...

4. Palenie a nowotwory > Więcej...

5. Palę bo lubie czy muszę > Więcej...

6. ŚDRP > Więcej...

7. Powodów > Więcej...

8. Palenie w liczbach > Więcej...

9. Korzyści zdrowotne > Więcej...

Więcej...

logo bez tla Zakłady fryzjerskie – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów oraz wyrobu peruk.
Zakłady kosmetyczne – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania ciała.
Zakłady tatuażu – zakłady świadczące usługi polegające na wprowadzeniu barwników do skóry lub śluzówek.
Zakłady odnowy biologicznej – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez ćwiczenia fizyczne, naświetlanie, opalanie, masaż, oddziaływanie suchym lub wilgotnym, gorącym powietrzem oraz zabiegi relaksujące.

Rozpoczęcie działalności usługowej w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.
Pomieszczenia zakładów, które nie odpowiadają wymogom stawianym w zakresie wysokości pomieszczeń, oświetlenia naturalnego lub są usytuowane w suterenie lub piwnicy, powinny uzyskać akceptację Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Więcej...

HIV plakat KONIN A3 CMYK 2018 Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone będą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16 w Punkcie Przyjmowania Materiałów do Badań, pokój nr 20.

Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.
Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.

Plakat 1 > Tutaj...

Plakat 2 > Tutaj...

Więcej...

logo bez tla

Narażenie na działanie substancji niebezpiecznych może mieć negatywny wpływ na jakość życia, a nawet mu zagrażać. Zapobieganie tego rodzaju zagrożeniom we wszystkich miejscach pracy ma kluczowe znaczenie, ponieważ żaden sektor gospodarki nie jest całkowicie wolny od substancji niebezpiecznych. Promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i kadrze zarządzającej, i jest korzystne dla środowiska naturalnego.

Więcej...

DSC06473 (640x480)

W dniu 21.09.2018 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przy ul. Staszica 16, odbył się po raz czwarty Festyn pod hasłem: „Tak się bawili nasi rodzice”. Spotkanie miało na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, a także pokazanie najmłodszym jak się bawili ich rodzice w czasach, gdy nie było komputerów, internetu i telefonów komórkowych.”

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Odwarzni Wygrywaja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 27.09.2018r. odbyło się szkolenie w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie dla koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół ponadgimnazjalnych z miasta Konina i powiatu konińskiego, pedagogów, psychologów, pielęgniarek środowiska szkolnego na temat profilaktyki raka jądra

Więcej....

Zdjęcia > Tutaj...

logo bez tla

W trakcie kontroli oceniano m. in. warunki sanitarno-higieniczne zakwaterowania, stan otocze-nia, warunki do utrzymania higieny osobistej (w tym: standardy dostępności do urządzeń sanitar-nych, zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek do rąk lub ręczników papierowych, papieru toa-letowego), stan sanitarny pomieszczeń bloku żywieniowego, warunki do prowadzenia sportu i re-kreacji, zapewnienie opieki medycznej.

Więcej...

grzyby

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie darmowych porad grzybowych w zakresie określania przynależności gatunkowej grzybów
udzielają grzyboznawcy:

w siedzibie, przy ul. Noskowskiego 4 Oddział Nadzoru – Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  • Katarzyna Bąkowska
w siedzibie, przy ul. Staszica 16 Oddział Laboratoryjny - Punkt Obsługi Klienta
  • Jadwiga Niemiec
  • Kornel Łancuncewicz

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:25 do 15:00

Informacje nt. grzybów > Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń