ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

logo bez tla 

Ze względu na zaistniałe przypadki niezgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez podmioty gospodarcze operacji w zakresie prekursorów narkotykowych, w tym przez podmioty posiadające rejestrację wymaganą przez rozporządzenie (WE) nr 273/2004 PE i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, Biuro do spraw Substancji Chemicznych zamieszcza niniejsze wytyczne. Mają one na celu ułatwienie oceny wiarygodności kontrahentów, czyli dostawców substancji lub użytkowników substancji (w przypadku podkategorii 2A) i okoliczności poszczególnych transakcji, poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie nie budzących wątpliwości zasad prowadzenia transakcji mających za przedmiot prekursory narkotykowe.

Komunikaty Komisji ds NDS i NDN > Więcej...

Więcej...

wypoczynek Na terenie powiatu konińskiego w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowane było 75 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie skontrolowali 39 turnusów, na których wypoczywało 1670 uczestników. Na 26 półkoloniach wypoczywało 995 dzieci i młodzieży, na jednym obozie pod namiotami ze stałą infrastrukturą – 60 uczestników a w obiektach hotelarskich na 12 turnusach wypoczywało 615 osób.

Więcej...

logo bez tla

I. Co to jest legioneloza i legionelozowe zapalenie płuc, jak może się objawiać? Kiedy dochodzi do zakażenia? Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?
• Legioneloza jest zakaźną chorobą wywoływaną przez bakterie legionella spp. występujące w wodzie.
• do zakażenia ludzi dochodzi poprzez wdychanie aerozolu kropelek wody (areozol Wodno-powietrznego) zawierających bakterie, choroba może przebiegać w postaci zapalenia płuc.
• legionelozowe zapalenie płuc (inaczej choroba legionistów) to poważne, atypowe Zapalenie płuc - w przypadku braku odpowiedniego leczenia antybiotykami może doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych.
• choroba może mieć szczególnie ciężki przebieg u osób starszych i obciążonych innymi chorobami.
• co roku w europie odnotowuje się ponad 1000 przypadków legionelozowego zapalenie płuc u osób, które uległy zakażeniu w różnych obiektach zakwaterowania turystycznego, takich jak np. Hotele, pensjonaty czy kempingi.

Więcej...

festyn goslawice

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku uczestniczyliśmy w Festynie Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi - pod hasłem ,,Bezpiecznie Zdrowo i Sportowo”. Festyn odbył się na Przystani Gosławice, udział wzięło, ok 280- dzieci, uczestniczących w półkolonii letniej.
Podczas Festynu, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w punkcie edukacyjnym, przeprowadzali szkolenia nt. ,,Mały kleszcz - duży problem”, odbywały się dyskusje, dzieci zadawały dużo pytań. Po szkoleniu , dzieci obejrzały film oraz otrzymały materiały edukacyjne, odbyło się 7 szkoleń dla 135 dzieci.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Akcja lato SP Budzislaw koscielny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku dzieci z półkolonii letniej ze Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym uczestniczyły w ramach akcji letniej w szkoleniu zorganizowanym w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koninie. W ramach szkolenia dzieci wysłuchały wykładu na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień oraz dowiedziały się, jak zachować się gdy zostaniemy ukąszeni przez kleszcza. Obejrzały także film edukacyjny pt.: „Przemiana z grubego na zdrowego” oraz krótki film edukacyjny w ramach akcji „Mały kleszcz - duży problem”.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

logo bez tla

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” zorganizowane lokalizacje do kąpieli w wodach powierzchniowych to kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
Kąpielisko to to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób. Kąpieliskiem nie jest pływalnia,
basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny np. terapeutyczny, sztuczny zamknięty zbiornik wodny oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń