ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Krotki film o HIV 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do współpracy przy realiza-cji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów III klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem ,,Nie daj szansy AIDS”.
W roku szkolnym 2018/19 odbędzie się 15 edycja konkursu. Tegoroczne zadanie konkurso-we polega na wykonaniu przez uczniów filmu pt. ,,Krótki film o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych droga płciową.

- Regulamin konkursu > Tutaj...

- Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego > Tutaj...

- Zgoda opiekuna prawnego > Tutaj...

- Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu > Tutaj...

- Plakat zachęcający do udziału w konkursie > Tutaj...

Więcej...

logo bez tla

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w dniu 15 września 2018r. w godzinach 900 – 1400 organizuje wydarzenie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym „Miasteczko Zdrowia” na placu przed Szpitalem przy ul. Szpitalnej 45.
Mieszkańcy powiatu konińskiego będą mogli wykonać m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczenie stężenia glukozy, badanie cytologiczne (rejestracja i szczegółowe informacje od pon. do pt. w godz. 8:00-17:00 tel.: 61 8557528, 61 851 30 77, 609 000 082), badanie RTG połączone z badaniem spirometrycznym (rejestracja od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00 tel.: 63 240 41 25), badanie przesiewowe w kierunku jaskry, badanie EKG, w wybranych przypadkach badanie ECHO. Będzie również możliwość honorowego oddania krwi. W programie bezpłatne porady i konsultacje specjalistów, a także otwarte seminaria na tematy zdrowotne.

Plakat > Tutaj...

Więcej...

Wytyczne palcowki oswiatowo wychowawcze

Realizacja zagadnień wychowania zdrowotnego w placówkach oświatowo-wychowawczych powinna przebiegać zgodnie z podstawami programowymi w zakresie edukacji prozdrowotnej. W roku szkolnym 2018/2019 realizowane będą następujące programy edukacyjne w poszczególnych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Wiecej...

logo bez tla 

Ze względu na zaistniałe przypadki niezgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez podmioty gospodarcze operacji w zakresie prekursorów narkotykowych, w tym przez podmioty posiadające rejestrację wymaganą przez rozporządzenie (WE) nr 273/2004 PE i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, Biuro do spraw Substancji Chemicznych zamieszcza niniejsze wytyczne. Mają one na celu ułatwienie oceny wiarygodności kontrahentów, czyli dostawców substancji lub użytkowników substancji (w przypadku podkategorii 2A) i okoliczności poszczególnych transakcji, poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie nie budzących wątpliwości zasad prowadzenia transakcji mających za przedmiot prekursory narkotykowe.

Komunikaty Komisji ds NDS i NDN > Więcej...

Więcej...

wypoczynek Na terenie powiatu konińskiego w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowane było 75 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie skontrolowali 39 turnusów, na których wypoczywało 1670 uczestników. Na 26 półkoloniach wypoczywało 995 dzieci i młodzieży, na jednym obozie pod namiotami ze stałą infrastrukturą – 60 uczestników a w obiektach hotelarskich na 12 turnusach wypoczywało 615 osób.

Więcej...

logo bez tla

I. Co to jest legioneloza i legionelozowe zapalenie płuc, jak może się objawiać? Kiedy dochodzi do zakażenia? Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?
• Legioneloza jest zakaźną chorobą wywoływaną przez bakterie legionella spp. występujące w wodzie.
• do zakażenia ludzi dochodzi poprzez wdychanie aerozolu kropelek wody (areozol Wodno-powietrznego) zawierających bakterie, choroba może przebiegać w postaci zapalenia płuc.
• legionelozowe zapalenie płuc (inaczej choroba legionistów) to poważne, atypowe Zapalenie płuc - w przypadku braku odpowiedniego leczenia antybiotykami może doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych.
• choroba może mieć szczególnie ciężki przebieg u osób starszych i obciążonych innymi chorobami.
• co roku w europie odnotowuje się ponad 1000 przypadków legionelozowego zapalenie płuc u osób, które uległy zakażeniu w różnych obiektach zakwaterowania turystycznego, takich jak np. Hotele, pensjonaty czy kempingi.

Więcej...

festyn goslawice

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku uczestniczyliśmy w Festynie Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi - pod hasłem ,,Bezpiecznie Zdrowo i Sportowo”. Festyn odbył się na Przystani Gosławice, udział wzięło, ok 280- dzieci, uczestniczących w półkolonii letniej.
Podczas Festynu, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w punkcie edukacyjnym, przeprowadzali szkolenia nt. ,,Mały kleszcz - duży problem”, odbywały się dyskusje, dzieci zadawały dużo pytań. Po szkoleniu , dzieci obejrzały film oraz otrzymały materiały edukacyjne, odbyło się 7 szkoleń dla 135 dzieci.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Mapa strony

Mapa zagrożeń