ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

grzyby

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na kurs grzyboznawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów
i grzyboznawcy ( Dz. U. z 2011r. Nr 115 poz. 672).

Więcej...

Konfer TPD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 13 czerwca 2018r. wsparliśmy swoim stoiskiem organizatorów konferencji ,,Zdrowie wartością dla człowieka” w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.
Konferencję otworzyła Pani prezes Krystyna Chowańska. Jako trzeci prelegent - Pani Agnieszka Dybała-Kamińska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie - wygłosiła wykład pt. ,,Trzymaj formę - inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu”.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Festyn TPD 26 maja 2018 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 26 maja 2018 roku po raz czwarty wsparliśmy swoim stoiskiem Integracyjny Festyn Rodzinny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na skwerze przed Konińskim Domem Kultury.
Festyn rozpoczął marsz-happening, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Szkolenie dla pielegniarek Kleszcze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie przy ul. Staszica 16 odbyło się szkolenie dla pielęgniarek środowiska szkolnego ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W spotkaniu udział wzięło 25 osób.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

ARS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” został wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych. Zamieszczenie programu w Bazie Programów Rekomendowanych potwierdza jego znaczenie w przeciwdziałaniu niekorzystnym następstwom stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież i skuteczność oddziaływania w środowisku szkolnym.

Certyfikat ARS > Pobierz...

Więcej...

31 maja 2018  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że 31 maja to ,,Światowy bez Tytoniu”, obchodzony od 1987r. i ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 jest „Tytoń i choroby serca”
W wyniku dotychczas prowadzonych edycji Programów Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, nastąpiły wyraźne zmiany w zachowaniach zdrowotnych Polaków. Dane pokazują, że zahamowanie w latach 90-tych wzrostu odsetka codziennych palaczy można uznać za zjawisko trwałe. W latach 1990-1994 codziennie paliło w Polsce 51% mężczyzn i 25% kobiet. W 2011 r. paliło 30,9% mężczyzn i 17,9% kobiet. Najnowsze badania (sierpień 2015 r.), potwierdzają tendencję spadkową - obecnie pali 24% Polaków.

Załącznik 1-31 maja informacja ŚDbT > Więcej...

Więcej...

kleszcze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że sezon na kleszcze trwa.
Dawniej kleszcze od listopada do końca lutego były w stanie sezonowego spoczynku. Jednak łagodne zimy powodują, że kleszcze mogą być aktywne przez cały rok, a do zakażenia wirusem kleszczowego zapalenia mózgu może dojść nawet zimą. Kleszcze są gatunkiem wyjątkowo odpornym na ciężkie warunki egzystencji. Dlatego specjaliści ostrzegają, że np. z każdej wycieczki do lasu, możemy wrócić z groźnym pasożytem na skórze. Warto podkreślić, że liczba kleszczy zwiększa się z roku na rok.

Ulotka 1 > Pobierz...

Ulotka 2 > Pobierz...

Ulotka 3 > Pobierz...

Film Edukacyjny > Pobierz...

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń