ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

maly ekspert 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, ze Fundacja Rosa organizuje w ramach projektu ,,Lekki Tornister” konkurs ,,Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra” .
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych.
Celem konkursu jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki wad postawy oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców, opiekunów na kwestię ciężkich plecaków uczniów szkół podstawowych.

Więcej...

Regulamin konkursu “Mały Ekspert ds. Lekkiego Tornistra”> Więcej...

logo

Informacja dotycząca dni wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych na odpracowanie w 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Więcej...

grzyby 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672).

Więcej...

 SDZ 2017

Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie.

Więcej...

7 Kwietnia > Więcej...

Prezentacja > Więcej...\

Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję > Więcej...

 Melanz

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość" to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Wiecej...

Walentynki 

W dniu 14 lutego 2017 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili Akcję informacyjno-edukacyjną w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. W trakcie Akcji odbyło się szkolenie dla uczniów II klasy Technikum na temat profilaktyki HIV/AIDS, przekazywano bezpłatne materiały edukacyjne, broszury, zakładki, odbył się także quiz wiedzy, wykonywano badania przy pomocy alkogogli.

Więcej...

 

Swiatowy dzien walki z rakiem  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że Polska Unia Onkologii w związku ze zbliżającym się 17 Światowym Dniem Walki z Rakiem organizuje 4 lutego 2017r. akcje pt. ,,Dzień Drzwi Otwartych" w ośrodkach onkologicznych w całej Polsce. Na terenie naszego województwa działania prowadzone będą w Wielkopolskim Centrum Onkologii, ul. Garbary 15.

Więcej...

Bieg po zdrowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 24.01.2017r. odbyło się szkolenie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie inaugurujące realizację nowego program „ Bieg po zdrowie".

Więcej...


Mapa strony

Mapa zagrożeń