ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Szkolenia dla uczniow

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniach 12 i 13 kwietnia b. r odwiedzili nas uczniowie ze szkół średnich.
W dniu 12 kwietnia, w szkoleniu udział wzięło 17 osób z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Spośród oferowanych tematów, uczniowie z Zespołu Szkół
Górniczo-Energetycznych wybrali problematykę ,,Anoreksji, bulimii”, którą omówiła Pani Agnieszka Dybała-Kamińska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Koninie.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

grzyby 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672) Kurs odbędzie się w terminie: od 17 do 19 maja 2018r.

Więcej...

7 kwiatnia

W dniu 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950 r. Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie.
W roku 2018 Światowy Dzień Zdrowia przebiegał pod hasłem ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim była „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego”.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

 wiosna bez pneumokokow

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.
Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

List Krajowego Konsultanta ds. EPIDEMIOLOGII > Więcej...

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do rodziców i opiekunów > Więcej...

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do świadczeniodawców > Więcej...

Wiecej...

logo bez tla

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, jak każdego roku, sprawował nadzór sanitarno-higieniczny w placówkach wypoczynku zimowego, który w 2018 roku trwał od 15 stycz-nia do 25 lutego.
W bieżącym roku, wg elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edu-kacji Narodowej zgłoszono zorganizowanie 19 turnusów wypoczynku zimowego (w roku 2017 – 23 turnusów), w tym 15 półkolonii oraz 4 obozy wypoczynkowe.

Więcej...

Wybierz zycie pierwszy krok 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, ze Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet organizuje konkurs na fotografię pod hasłem:
„WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK”.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego biorących udział w programie. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie autorskiej fotografii na temat profilaktyki raka szyjki macicy, która będzie mogła być wykorzystana jako materiał pomocniczy do realizacji programu.

REGULAMIN konkursu na fotografię pod hasłem „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK” > Więcej...

Więcej...

Szkolenie dopalacze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 06.03.2018r. odbyło się szkolenie pt. ,,Dopalacze - czym są i jak działają” dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, przedstawicieli samorządu lokalnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Mapa strony

Mapa zagrożeń