ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje o szkoleniu na temat " Substancje, mieszaniny, czynniki technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy" organizowanym w dniu 15 listopada 2017 roku w Łodzi przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Szkolenie kierowane jest do zakładów pracy, w których występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.imp.lodz.pl zakładka Edukacja/ Szkolenia i kursy/ Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP.


Więcej...

 wypoczynek Wypoczynek dzieci i młodzieży.
Co nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna? > Więcej...
Wypoczynek - warto wiedzieć! > Więcej...
Instrukcja GIS z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami > Więcej...

Plakaty.
Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje > Więcej...
Aby Twoje dziecko bezpiecznie spędziło wakacje > Więcej...
W lesie > Więcej...
W górach > Więcej...
Nad wodą > Więcej...

Ulotka Bezpieczne Wakacje > Więcej...

uzaleznienia behawioralne 

Już dwa miliony Polaków boryka się z różnego rodzaju uzależnieniami – mówił podczas spotkania w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie profesor Mariusz Jędrzejko. Nasze życie dominują nowe technologie, nie wyobrażamy sobie dnia bez wpisu na portalu społecznościowym – okazuje się, że uzależnić się można prawie od wszystkiego. Pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, strażnicy miejscy i policjanci pilnie wsłuchiwali się w szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Koninie.

Więcej...

Film > Zobacz...

maly ekspert 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, ze Fundacja Rosa organizuje w ramach projektu ,,Lekki Tornister” konkurs ,,Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra” .
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych.
Celem konkursu jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki wad postawy oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców, opiekunów na kwestię ciężkich plecaków uczniów szkół podstawowych.

Więcej...

Regulamin konkursu “Mały Ekspert ds. Lekkiego Tornistra”> Więcej...

logo

Informacja dotycząca dni wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych na odpracowanie w 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Więcej...

grzyby 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672).

Więcej...

 SDZ 2017

Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie.

Więcej...

7 Kwietnia > Więcej...

Prezentacja > Więcej...\

Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję > Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń